Digly Ervaring

Hoe laat je je klanten meegroeien met je bedrijf?

“De softwareondersteuning is de verdiepende laag maar in eerste instantie is het strategisch advies van waar je staat en waar je naartoe wilt, het belangrijkste.”
Wie zijn Kelly & Kathleen?

Meer over Essers & Vanbriel

Wij zijn Essers & Vanbriel, Kathleen en Kelly. Wij hebben een accountantskantoor in Oudsbergen. We zijn misschien wel wat atypische boekhouders die niet enkel vrolijk worden van jaarrekeningen, maar we willen ons vooral inzetten op het adviesluik en zoveel mogelijk automatisch laten verlopen. 

Dankzij jullie achtergrond bij The Big Four weten jullie goed wat jullie wel en niet willen?

Ja, we hebben in het begin alle klanten met open armen ontvangen. Nu is de vraag zo groot dat we wekelijks wel heel wat klanten moeten weigeren. Mede dankzij Bert hebben we een duidelijke visie van wat we wel en niet willen. Het is echter niet makkelijk om afscheid te nemen van klanten die niet in die nieuwe visie passen.

Wat is het moeilijkste onderdeel in een digitale transformatie?

Ongeveer 4,5 jaar geleden, net voor corona, hebben we ons kantoor met de nodige stress opgestart. We hadden geen kantoorruimte, geen teamleden, geen administratieve ondersteuning. Op dat moment hadden we gelukkig wel klanten die in ons geloofden en ons steunden. Ondertussen is onze visie bijgeschaafd en zijn er een aantal die niet meer matchen. Maar effectief afscheid nemen is en blijft een zware dobber voor ons.

Hoe omschrijf je best wat jullie anders maakt dan een ander accountantskantoor? 

De menselijke en daadkrachtige aanpak. We willen meer betekenen dan enkel het rapporteren van cijfers. Ook willen we klanten die vooruit willen gaan. Aanmodderen vinden we niet leuk. Toen we net begonnen, hadden we geen duidelijk kader geschept omdat we toen nog geen duidelijke visie hadden. Ondertussen weten we duidelijk wat we willen, o.a. dankzij het traject met Digly. De klanten die we niet meer willen, hebben we voorlopig gegroepeerd, en daar moeten we oplossingen voor zoeken. Maar bij nieuwe klanten is het zeer duidelijk: dit is de flow en er is geen afwijking mogelijk. 

Hoe ben je bij Digly terechtgekomen? 

Een van onze contacten verwees ons door naar Bert van Digly. We zijn begonnen met het aanschaffen van losse oplossingen, maar het kader moest uitgetekend worden. Het totaalplaatje en de potentiële nieuwe software moesten bekeken worden. We probeerden zelf impulsief van alles wat er op de markt was, wat dan vaak achteraf herbekeken moest worden omdat het niet werkte. We hadden dus duidelijk hulp nodig. 

Hoe ver stond je bedrijf in digitalisering toen je bij Digly terechtkwam?

Toen waren we geen digitaal kantoor. We wilden onze klant sensibiliseren en motiveren om digitaal aan te leveren en om dat aanleveren te vergemakkelijken. We hadden de eerste stappen wel gezet omdat er veel aanvragen van klanten buiten de provincie waren, klanten die we nooit fysiek zagen. Die digitalisering was natuurlijk beperkt: een Sharepoint waar de klanten documenten konden droppen en online besprekingen. Meer dan dat was het niet. Voor het Yuki-verhaal werd alles manueel gedaan. 

Waarom heb je beslist om verder te gaan digitaliseren?

Er was altijd veel vraag van nieuwe klanten dankzij mond-tot-mondreclame. Als we op onze manier van vroeger zouden blijven werken, konden we niet veel meer klanten bedienen. We zijn ambitieus en we willen dan ook veel ondernemers, die bij ons passen, begeleiden.

Is er een andere mindset ontstaan tijdens het traject met Digly?

Ja, je leest massa’s artikelen en spreekt met andere kantoren. Ik hoorde vooral dat digitalisering veel geld kost en dus ook vragen oproept zoals: Kunnen we dit wel betalen? Wij gingen er volledig voor en keken daarna pas hoe het werkte. Dat is meer onze stijl. Vanaf dag 1 hebben we vanuit opportuniteiten geredeneerd en niet vanuit angsten.

Onze werknemers moeten de kans krijgen om te groeien. Je kan zelf maar groeien als de mensen onder je ook groeien.

Hoe belangrijk is het voor jullie om te blijven groeien en opportuniteiten te zoeken?

We willen nieuwe klanten blijven aannemen, maar we zijn ook controlefreaks. We kunnen niet alles nakijken, dus de digitale controle geeft ons rust. De kans op fouten wordt dan kleiner. Ook merken we dat onze jongere klanten meer nood hebben aan realtime input (data en dashboards). Zonder Digly was die digitalisering heel moeilijk geweest. Bij het traject van Bert moesten we bij de les blijven en konden we niet impulsief zijn. Nu is het stappenplan zeer duidelijk en we weten goed wat we moeten doen. 

Hoe hebben jullie de juiste prijszetting bepaald?

Aan het begin hadden we een Excel-sheet waarin we onze prijszetting maakten naar beste vermogen. Samen met Digly maakten we een offerte-builder. In het begin hadden we sterk onze twijfels of zulke prijzen wel geoorloofd waren. Maar het was een bewustwordingsproces dat we ons naar juiste waarde moeten schatten. Zonder Digly waren we blijven zoeken naar de juiste prijszetting. Nu is een offerte op één minuut gemaakt.

Hebben jullie nu een duidelijker kader kunnen creëren? 

We beseffen dat de klanten niet altijd duidelijk zicht hebben op onze dienstverlening. Daarom moeten we nog meer en beter communiceren over wat we allemaal achter de schermen doen.

Nu zijn we actiever bezig met die digitale aanlevering. Het wordt dan ook duidelijk gecommuniceerd naar de klanten toe dat we voor deze weg kiezen. We moeten een duidelijk kader scheppen: achter onze prijszetting staan en meer communiceren over wat we willen doen en gedaan hebben.

Hoe houden jullie het evenwicht tussen klantenbehoeften en de tevredenheid van je team?

We hebben een zeer goede equipe achter ons. We lieten hen scores geven aan de klanten. Zo kwamen we te weten met welke klanten ze wel en niet willen werken en wat de redenen zijn. We willen dat de klanten onze collega’s met respect behandelen. Respect heeft meer waarde dan geld bij Essers & Vanbriel. Wanneer we dan samenwerkingen beëindigen met sommige klanten, appreciëren de collega’s dat ook. Dat evenwicht vinden, blijft wel moeilijk.

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met een intensief traject onder leiding van een HR-expert. Dat heeft voor heel veel professionalisering gezorgd binnen ons kantoor. Dit jaar nemen we the next step en zal deze HR-expert de collega’s persoonlijk coachen. Ons kantoor groeit en we moeten meegroeien op alle vlakken, en dat willen we ook. 

Hoe heeft Digly de meeste toegevoegde waarde geleverd? 

Digly is geen softwarehuis, Digly is geen IT-bedrijf dat zegt wat we moeten doen. De softwareondersteuning is de verdiepende laag maar in eerste instantie is het strategisch advies van waar je staat en waar je naartoe wilt, het belangrijkste. De kegeloefening gebruiken we nog zeer vaak. Waar wil je naartoe met je bedrijf op korte en lange termijn? Er is een plan van aanpak voor alle termijnen op strategisch niveau maar ook qua rendabiliteit.

De facturen van Digly worden met een glimlach betaald, want Digly heeft ons al veel meer opgebracht dan het ons gekost heeft. We waarderen het ook enorm dat Digly het belang van het menselijke aspect erkent en niet alleen focust op cijfers. Wanneer een softwarehuis ons nu belt zeggen we altijd: wij beslissen niets meer zonder Digly. 

Een flexibele samenwerking tussen Digly en Essers & Vanbriel 

Bij Essers & Vanbriel is het altijd met de voeten vooruit. Bert heeft ons de laatste duw gegeven om bepaalde stappen eerst te zetten wanneer de opportuniteit zich aandiende. We hebben dan beslist om voor de volledige transitie te gaan. Het uitgebreide vooronderzoek en de kennis van Digly moesten we niet betalen, maar was van onschatbare waarde voor ons bedrijf. Dankzij Bert konden we snel schakelen en de juiste beslissingen nemen. 

Waar staat Essers & Vanbriel binnen 5 jaar?

We hopen om onze digitale transitie verder uit te diepen en te realiseren, we gaan namelijk niet stoppen. Digly zal ook een compagnon de route zijn, hopelijk op lange termijn. Ons doel is om meer klanten te helpen en onze collega’s goed op te leiden tot een topteam van adviseurs. In de ideale wereld willen we nog een meer adviserende rol op ondernemersvlak. Maar ons bedrijf moet dan goed draaien en onze werknemers moeten de kans krijgen om te groeien. Je kan zelf maar groeien als de mensen onder je ook groeien. Samen met Digly hebben we de basis gelegd voor digitalisering, en in 2024 streven we naar een soepele werking van alle programma’s. Samen met Digly houden we de ontwikkelingen op de markt in het oog en beslissen we samen wanneer en waar we moeten investeren in software. Zo kan iedereen groeien in dit kantoor. 

Meer info over Essers & Vanbriel vind je hier: www.essers-vanbriel.be

Bekijk hier wat andere klanten over Digly zeiden.

Author picture

Bestuurder & accountant