AdminPulse – Budgetten

De eerste stap naar de ondernemer van de toekomst, begint natuurlijk bij jezelf. We willen als accountants het goede voorbeeld geven aan onze klanten. Dit kan door middel van budgetten binnen AdminPulse.

De eerste stap naar de ondernemer van de toekomst, begint natuurlijk bij jezelf. We willen als accountants het goede voorbeeld geven aan onze klanten.

Wederom een zeer fijne feature binnen AdminPulse. Naast de eeuwige queeste tussen regie of forfait, gaat het uiteindelijk allemaal rond het bouwen van een nieuw verdienmodel binnen Accountancy!
Met andere woorden, misschien ook toepasbaar voor jouw accountantskantoor!

Na de aanpak van de eigen visie, die over jouw klanten, medewerkers en andere belangrijke punten binnen jouw organisatie, willen we uiteindelijk beschikken over de nodige tools!

Via onze eigen module Businessmodel voor Accountants voorzien we jou van een eigen offertemachine en kunnen we aansluitend jouw nieuw verdienmodel gaan vertalen in AdminPulse. Dat is de tool die ons de nodige inzichten kan geven over onze vers opgemaakte strategieën.

AdminPulse brengt een fijne toevoeging om jouw accountantskantoor in staat te stellen om juist te handelen over elke klant én dit op tijd!
Weg met afrekeningen op het einde van het jaar en vervelende gesprekken. De eerste stap naar de ondernemer van de toekomst, begint natuurlijk bij jezelf. We willen als accountants het goede voorbeeld geven aan onze klanten.

Dit kan door middel van budgetten binnen Adminpulse.

Dit vertelt Adminpulse ons:
“Voor je kantoor wil je graag kunnen nagaan of de vooropgestelde budgetten voor je relaties niet in gevaar komen.

Via het scherm Budgetten stel je eerst voor je relaties de budgetten in. Dit kan met de hulp van globale acties waarbij je het bedrag bijvoorbeeld kan baseren op het forfaitbedrag of de registraties van het vorige jaar. AdminPulse gaat dan het bedrag berekenen van de effectieve prestaties.

Gedurende het jaar kan je dan gemakkelijk opvolgen hoeveel percent een relatie al van het budget opgebruikt heeft zodat je snel ziet welke relaties mogelijks het budget zullen overschrijden.”

We kunnen dit dus doen aan de hand van uren, maar ook op basis van bedrag. Ongeacht je facturatiemodel en je visie/missie naar tijdswinst in 2023, krijgen we de nodige inzichten om jouw broodnodige marges te bewaken.

Wat we zeer fijn vinden binnen Digly, is dat dit budget niet alleen in een overzichtelijk rapport/overzicht verwerkt is, maar dat je dit tijdens de dagdagelijkse taken ook te zien krijgt op de relatiefiche. Hierdoor wordt je meermaals per week scherp gehouden om tijdig te kunnen ingrijpen als het budget begint af te wijken. Want wederom, we willen niet na de feiten over bijfacturatie met de klant in bespreking gaan. We willen dit doen als een echte proactieve ondernemer.

Contacteer ons nu voor meer informatie over de Digly-implementatie binnen AdminPulse of over onze module Businessmissie voor Accountants.